تو که ما را فراموش نمی‌کنی

هی ما تو را فراموش می‌کنيم و
هی تو ما را شرمنده می‌کنی.
به تمام ِ درستی‌ات قسم
غلط کرديم.

/ 3 نظر / 12 بازدید
pariman

هی ما را شرمنده می گذاری. هی ما را در تعجب . از اين همه خوبی که داري.

amir

خيلی بی ربط :ذهن زيبا رو ديد ؟‌خيلی قشنگه - تلويزيونم پخش کرد البته سانسور شده اش رو - اگه گير آوردی حتما ببينش