يک مشکل ِ خيلی کوچولو

همه‌چيز عالی‌ست،
خوب ِ خوب ِ خوب.
فقط يک مشکل ِ کوچک:
من «سلام» و «خداحافظ» را با هم اشتباه می‌کنم.
وقتی من سلام می‌کنم،
همه می‌خواهند خداحافظی کنند.
من تازه می‌خواهم حال‌شان را بپرسم،
اما آن‌ها رفته‌اند...

هميشه همين‌طور بوده؛
شما نمی‌دانيد مشکل از کجاست؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
pariman

آنها گاه نه سلام را ميدانند نه خداحافظ را .فقط هر از چند گاهی روزمر گيهاشان را ورقی ميزنند.

amir

فکر کردم چون رفته بود انقدر ناراحت شدم ... چون از دستش داده بودم انقدر دوستش داشتم ... آخه آدم ها معمولا تازه وقتی يک چيزی رو از دست می دهند می فهمند که چه قدر براشون ارزشمند بوده . اما اين دفعه اين طور نبود . دوستش داشتم ... نه به خاطر اينکه رفته بود ... فقط يه اتفاق بود . يه اتفاق بود که دير عاشقش شدم . يه اتفاق بود که وقتی من خواستم سلام کنم اون خداحافظی کرد ...