گناه

تقويم می‌گه فردا سال‌روز ِ تولد ِ منه. البته دروغ نمی‌گه. اما چيزی که تقويم هيچ‌وقت نشون نمی‌ده، سال‌روز ِ مرگمه. ما خودمون هم نمی‌دونیم دقيقاً از کِی مُرديم. از روزی که اولين دروغ رو گفتيم؟ يا روزی که اولين آدم رو از خودمون رنجونديم؟ شايد هم روزی که بايد يه بچه رو در آغوش می‌گرفتيم و می‌بوسيديم، اما بی هيچ دليل ِ خاصی اين کار رو نکرديم. ما گناه‌کاريم و هرچی که سرمون بياد حق‌مونه. الکی ناله می‌کنيم، هيچ اعتراضی وارد نيست.

/ 2 نظر / 9 بازدید
Neomon

تولدت مبارک

amir

وقتی برادران يوسف را به چاه انداختند انسانيت از بين رفت .