Prometheus

پرومته پشیمان است.
آتش برای ِ فانیان ِ زمینی روشنایی را به ارمغان نیاورد. بنی‌آدم از دل ِ آتش، موشک ِ قاره‌پیما و اسلحه‌ی ِ خودکار بیرون کشیدند... آنان شعله‌ها را هم با خود به تاریکی بردند.
پرومته سخت پشیمان است.

◊ پرومته يکی از خدايان ِ يونانی‌ست که آتش را از آنان دزديد و ـــ بی‌خبر از عواقب ِ اين کار ـــ آن را به انسان‌ها بخشيد تا از آن استفاده کنند، و البته بابت ِ اين خطا به شدت مجازات شد.

◊ تکميل: ... و ما هی پيش ِ آسمان بی‌آبرو می‌شويم

/ 2 نظر / 9 بازدید
pariman

بترس از آن روز که پرومته ای باشد اما آدمی نه.چه سخت می شود زندگی برایش. به امید پیداکردن پرومته ها . بی عذاب نیافتن و رخوت درد آلودش:همه جا راخوب بگرد.

amir

روشنايی را به ارمغان نياورد ؟‌فقط اسلحه و ... ؟‌