ما ايستاده‌ايم

بخنديد!عمری‌ست که شکيبا بوده‌ايم،خوبی‌های ِ جهان، همه را به انتظار ايستاده‌ايم.گذر کنيد وپوزخند به رخ آريد وديوانه‌مان خوانيد... بخنديد!ما اين‌جا ايستاده،شما دنيا می‌کاويد؛ما اين‌جا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید
دی 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
10 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
2 پست