اين ترانه برایِ تو

● سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳

نشان ِ بی‌نشانه

اين نزديکی‌ها
چيزی هست
ـــ نمی‌دانم ـــ
که دوست‌اش می‌دارم.
عطر ِ گلی شايد،
يا خنده‌ی ِ دختری،
شيرين‌زبانی‌های ِ کودکانه‌ای حتا...
به بی‌راهه‌ام می‌برد
چون نشان ِ بی‌نشانه‌ای در دوردست‌ها؛
باد،
هر لحظه،
عقربه‌ی ِ قطب‌نما را به سويی می‌کشد.

◊ عطر گل، خاطره‌ی عطر کسی‌ست که نمی‌دانيم کی‌ست. (من و نازی، حسين پناهی)

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٥:٢٧ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴