اين ترانه برایِ تو

● یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳

من کی‌ام؟

دارم به اين فکر می‌کنم که من کی‌ام. اون آدمی که کلی فکرهای خوب تو سرشه، يا اون آدمی که کلی کارهای نادرست انجام داده؟... نه، نمی‌خوام خودم رو گول بزنم.

If you had done something differently, it wouldn't be you, it would be someone else looking back, asking a different set of questions -- Max Payne 2: The Fall of Max Payne

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱:٥٧ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴