اين ترانه برایِ تو

● دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳

دروغ

به خودم که دروغ می‌گويم،
تو زيباتری...
تو زيبايی؛
و اين‌گونه زندگی هم زيباتر است.

چراغ‌ها را خاموش می‌کنم.
پيکر ِ رقصان‌ات
در تاريکی به‌تر پيداست.
صدای ِ تو
وقتی که چشمان‌ام بسته‌ست
زيباتر به گوش می‌رسد...

◊ حرف‌ها تمام نشد و اين شعر هم ناتمام ماند. اما دروغ کدام است؟! مگر می‌شود آدم به خودش دروغ بگويد؟ روزها و شب‌های ِ من از فکر ِ به توست که فروزان می‌شود.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴