اين ترانه برایِ تو

● پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۳

من هم نبودم*

می‌خواستم در آغوش‌ات بگيرم و بگويم «من هستم». اما من هم نبودم، هرگز نبودم. هرگز تو را نبوسيدم و هرگز نگفتم‌ات که دريا دريا دوست‌ات داشته‌ام. هرگز برف ِ چشمان‌ات را با دست‌ام پاک نکردم و هرگز دستان‌ام را به ميهمانی ِ دست‌ات نبردم... نه، من هرگز نبودم.

*تاريخ ِ اين نوشته معلوم نيست.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٤:٥٧ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴