اين ترانه برایِ تو

● شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۳

هذيان بامدادی

يک شب ِ سرد ِ سرد ِ سرد. بايد بيدار بمانی؛ خواب نتيجه‌ای جز کابوس ِ حمله‌ی ِ گرگ‌ها ندارد. می‌توانی بنشينی و حساب کنی که با اخراج ِ تمام ِ افغانی‌ها، چند متر ِ مربع جا برای ِ هر ايرانی باز خواهد شد. يا پتو را روی ِ سرت بکشی و آرام گريه کنی... نگران نباش: باد صدای ِ ناله‌ات را گم خواهد کرد. می‌شود به اين فکر کرد که آيا «بودن يا نبودن ِ هملت» اصلاً برای ِ اين دنيا فرقی هم می‌کند؟ و اين هم يک سوژه‌ی ِ تحقيقاتی ِ جديد: آيا پرستاره‌گی ِ آسمان ِ روستايی‌ها نسبت ِ مستقيمی با تعداد ِ زياد ِ دوستان‌شان دارد؟ و آيا دود تنها دليل ِ کم‌ستارگی ِ شهری‌هاست؟

مهم نيست... خورشيد که طلوع کند، دوباره بچه‌ی خوبی می‌شوم و سراغ ِ اين سؤال‌های ِ عجيب و غريب نمی‌روم.

مريم و علی

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۸:٤٩ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴