اين ترانه برایِ تو

● پنجشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۳

چشم‌های ِ خيس

چرا اين‌قدر دوری؟
چرا دست‌ام به تو نمی‌رسد؟
چرا؟
چرا تو گريه می‌کنی؟
چرا من گريه می‌کنم؟
چرا وقتی باران می‌بارد خورشيد می‌گيرد؟
چرا؟

عاشق اولدوم، يک کلیپ ِ قديمی از آينه که هنوز چشم‌های ِ من رو خيس می‌کنه:

وطن‌ام درياست، آن‌جا که مادرم گم شد ... يونس کم حرف می‌زند، و چشم‌هايش رنگ ِ آب‌ها شده ... همه واطان را دوست دارند ... چرا معطلی؟ گيتار بزن دختر، گيتار بزن

شاگرد ِ فرانسه‌زبان ِ چهارساله‌ام

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٤:٠٤ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴