اين ترانه برایِ تو

● پنجشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۳

رئيس ِ «جمهوری ِ مسيحيان ِ خون‌خوار»

تبريک می‌گم آقای ِ پرزيدنت! به اميد ِ پيروزی ِ حق بر باطل در جنگ ِ جهانی ِ سوم!

نکته: بی‌چاره تک‌تک ِ جونورها و گياه‌های ِ کره‌ی ِ زمين که بايد ما آدم‌ها رو تحمل کنن. بايد کار ِ سختی باشه. ياد ِ اون کلیپ ِ آينه می‌افتم با موزيک ِ عالی ِ پينک فلويد، که می‌پرسيد ـــ به مضمون ـــ اگه قرار بود يه پارلمان ِ دموکراتيک از تمام موجودات ِ زنده تشکيل بشه، اون‌وقت انسان چند تا حق ِ رأی داشت تا بتونه قطع‌نامه‌ی ِ جنگ رو تصويب کنه؟!

تذکر: منظور از عنوان ِ اين نوشته اصلا توهين به مسيحيت نيست. اتفاقا ترجمه‌ی ِ عبارت ِ "Republic of Bloodthirsty Christians" از يه مسيحيه که اشاره داره به بی‌توجهی ِ بنيادگرايان و دست‌راستی‌های ِ مذهبی به حقوق ِ اوليه‌ی ِ انسانی.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴