اين ترانه برایِ تو

● یکشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸۳

صدا

- تو منو صدا کردی يا جيرجيرک آواز می‌خوند؟
- جيرجيرک آواز می‌خوند.
(ستاره، حسين پناهی)

صدای ِ تو که هيچی، جيرجيرک هم به کنار، می اين‌جا صدای ِ خودم رو هم نمی‌شنوم. اصلاً مگه تو شهر ِ ما کسی هم کسی رو «صدا» می‌کنه؟!

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴