اين ترانه برایِ تو

● جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳

گناه

تقويم می‌گه فردا سال‌روز ِ تولد ِ منه. البته دروغ نمی‌گه. اما چيزی که تقويم هيچ‌وقت نشون نمی‌ده، سال‌روز ِ مرگمه. ما خودمون هم نمی‌دونیم دقيقاً از کِی مُرديم. از روزی که اولين دروغ رو گفتيم؟ يا روزی که اولين آدم رو از خودمون رنجونديم؟ شايد هم روزی که بايد يه بچه رو در آغوش می‌گرفتيم و می‌بوسيديم، اما بی هيچ دليل ِ خاصی اين کار رو نکرديم. ما گناه‌کاريم و هرچی که سرمون بياد حق‌مونه. الکی ناله می‌کنيم، هيچ اعتراضی وارد نيست.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٦:۳٥ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴