اين ترانه برایِ تو

● جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳

يک مشکل ِ خيلی کوچولو

همه‌چيز عالی‌ست،
خوب ِ خوب ِ خوب.
فقط يک مشکل ِ کوچک:
من «سلام» و «خداحافظ» را با هم اشتباه می‌کنم.
وقتی من سلام می‌کنم،
همه می‌خواهند خداحافظی کنند.
من تازه می‌خواهم حال‌شان را بپرسم،
اما آن‌ها رفته‌اند...

هميشه همين‌طور بوده؛
شما نمی‌دانيد مشکل از کجاست؟

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴