اين ترانه برایِ تو

● جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳

دنيای مهربان

پشت ِ اين نقاب ِ خنده‌رو و کم‌توجه
هيچ صورت ِ غمگين و عجيبی نيست؛
پنهان نکرده‌ام چيزی را.

◊ اين رو ۳۰ فروردين ِ ۱۳۸۳ نوشته بودم. حالا تقديم‌اش می‌کنم به به‌ترين و مهربون‌ترين دوست‌ام تو اين دنيا... من چه‌قدر خوش‌بخت‌ام که همچين دوست‌هايی دارم، و چه‌قدر احمق‌ام که قدرشون رو نمی‌دونم.

وقتی تو مهربان باشی
دنيای ِ مهربانی داريم
(حميد مصدق)

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴