اين ترانه برایِ تو

● پنجشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۳

آخرين ترانه برای تو

پرده‌ی ِ آخر: اين وب‌لاگ هم ديگه لطفی نداره. ترانه‌ی ِ من برای ِ تو به پايان ِ خودش رسيد. اون چيزی که در جست‌وجوی ِ اون، نوشتن تو اين‌جا رو آغاز کردم، و به اميد ِ پيدا کردن‌اش، اين نوشتن رو ادامه دادم، هرگز پيدا نشد. خسته‌تر از اونی هستم که فعلاً ادامه بدم. حالا باز دوباره هم من تنهام، و هم تو. ديگه هم کسی برای ِ کسی ترانه نمی‌گه. من برای ِ خودم گريه می‌کنم، تو هم برای ِ خودت...

◊ تنهايی عميق‌ترين واقعيت در وضع ِ بشری‌ست ... تنهايی فقط زمان ِ تنهايی نيست، بلکه زمان ِ عشق و قهرمانی و ايثار نيز هست. (ديالکتيک ِ تنهايی، اوکتاويو پاز، خشايار ديهيمی)

◊ از همه‌ی ِ دوستان ِ مهربون ِ ديده يا ناديده که تو اين مدت با اظهار ِ لطف‌شون به من دل‌گرمی می‌دادن، خيلی خيلی تشکر می‌کنم.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٢:٤٥ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان● سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۳

t › 0∆

اَه، کات! اين بار هم نتونستم خوب فيلم بازی کنم. اگه ممکنه، دوباره از اول.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٥:۳٤ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان● یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۳

The Panic In Me

چه تلخ است که با نام کوچک بخوانندت ـــ
«ايمان»!
و اين همه جز دروغی نباشد.
صدايت می‌کنند
لبخند می‌زنی
آهسته، زمزمه می‌کنی
دروغ‌ها را پشت بر پشت.
در دهان‌ات،
گفته‌ها ته‌مزه‌ای از نفرت دارد...
نه، من هرگز «ايمان» نبوده‌ام ـــ
زيبنده‌ترين نام شايد «پَست» باشد.

◊ فلانی راست می‌گف! چشام داد می‌زنه که دارم دروغ می‌گم.

◊ بی‌ربط: Arabian Gulf

◊ نه چندان بی‌ربط: حوادث، پاگرد

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴